Tài xế An Giang chỉ đồng ý trả 2.000 đồng để qua trạm T2

Tài xế An Giang chỉ đồng ý trả 2.000 đồng để qua trạm T2 (đọc thêm)