video cùng chuyên mục

Tại sao tác phẩm nghệ thuật đương đại quá đắt giá?

Có những bức tranh trừu tượng mà xem xong, bạn không hiểu... đẹp ở chỗ nào, bạn tin rằng mình cũng có thể thực hiện được một bức tương tự như thế.