Về trang chủ

Tại sao máy bay hạ cánh an toàn nhưng hành khách phải đợi lâu mới được rời đi?

Ngay cả khi đã hạ cánh an toàn, hành khách vẫn phải lưu lại trong máy bay một thời gian nữa mới được rời đi.
Dân trí
Đang xem
Tại sao máy bay hạ cánh an toàn nhưng hành khách phải đợi lâu mới được rời đi?
05:23

Tại sao máy bay hạ cánh an toàn nhưng hành khách phải đợi lâu mới được rời đi?

Mới nhất