Tại sao du khách tuyệt đối không được vào thăm lãnh cung của Tử Cấm Thành?

Đến nay, lãnh cung trong Tử Cấm Thành vẫn là địa điểm bí mật tuyệt đối chưa từng đón khách tới tham quan.
Mới nhất