Tai nạn nghiêm trọng vì để con nhỏ ngồi trên xe tay ga mà không tắt máy

Tai nạn nghiêm trọng vì để con nhỏ ngồi trên xe tay ga mà không tắt máy (đọc thêm)