video cùng chuyên mục

Tái hiện nghề y xưa qua những hiện vật cổ

Hàng nghìn vị thuốc dân gian, hiện vật cổ đã trải qua hàng trăm năm phần nào tái hiện nghề y của người Việt xưa.