Suýt phải trả giá đắt vì đứng xem... đất đá bị sạt lỡ

Thay vì hoảng sợ tránh xa, nhiều người dân hiếu kỳ đã tụ tập để xem đất đá bị sạt lỡ xuống đường tại Sơn La và suýt chút nữa họ đã phải trả giá đắt vì thói quen hiếu kỳ và hóng hớt của mình. (đọc thêm)