Sự cố hy hữu trong tang lễ khiến thi hài rơi khỏi quan tài.

Sự cố hy hữu trong tang lễ khiến thi hài rơi khỏi quan tài. (đọc thêm)