video cùng chuyên mục

Sự cố hy hữu khi ô tô đang thực hiện bài thi khởi hành ngang dốc

Sự cố hy hữu khi ô tô đang thực hiện bài thi khởi hành ngang dốc