ST lấp lửng về chuyện tái hợp của 365

ST cho biết, anh có thể đoán được suy nghĩ lẫn mong muốn của Isaac, Jun và Will ra sao về vấn đề này. Tuy vậy, mặc cho Huy Khánh và Hoàng Rapper gặng hỏi, nam ca sĩ vẫn muốn giữ bí mật những suy nghĩ của mình.
Mới nhất