ST đánh trống lảng về nghi án cặp kè với Ninh Dương Lan Ngọc

Không chỉ gặp nhau và trở thành một cặp đáng yêu trong Cô Ba Sài Gòn, ST và Ninh Dương Lan Ngọc còn vướng tin đồn “phim giả tình thật”.
Mới nhất