video cùng chuyên mục

Sóng cao 3m ập vào đảo Lý Sơn

Ảnh hưởng bão Noru, tại đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã có gió giật cấp 8. Những đợt sóng biển cao đến 3m lao bào bờ dữ dội.