So sánh chảo sứ Minh Long với chảo inox

Video clip so sánh chiên chả giò bằng chảo sứ, nhiệt độ cao nhất chỉ ở ngưỡng 130 độ C, an toàn cho sức khỏe, thực phẩm không thành độc chất gây ung thư (đọc thêm)