Sinh viên Huế “tiếp lửa” cho đội tuyển U23 Việt Nam

Sinh viên Huế “tiếp lửa” cho đội tuyển U23 Việt Nam (đọc thêm)