Siêu bão “quái vật” Dorian quần thảo Bahamas đổ nát như “ngày tận thế”

Siêu bão Dorian đã gây tàn phá nghiêm trọng với Bahamas sau khi nó đổ bộ quốc đảo vùng Caribe. (Video: ABC News) (đọc thêm)