Shinhan Finance - Trải nghiệm mới Giá trị mới

Công ty Tài chính Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance), trực thuộc Tổng Công ty Shinhan Card, tập đoàn Shinhan Financial Group (Hàn Quốc), là Công ty Tài chính tiêu dùng 100% vốn nước ngoài. (đọc thêm)