Sẽ không còn cơ hội để phân xử nếu tai nạn xảy ra...

Khi đã xảy ra tai nạn, chuyện đúng sai đôi khi không còn ý nghĩa. Clip tai nạn dưới đây xảy ra tại Thái Lan là một ví dụ... (đọc thêm)