video cùng chuyên mục

Saudi Arabia cắt giảm 20% lương bộ trưởng

Saudi Arabia cắt giảm 20% lương bộ trưởng