"Sầu tím thiệp hồng" - Quang Lê ft. Lệ Quyên

Ca khúc "Sầu tím thiệp hồng" - Quang Lê ft. Lệ Quyên (đọc thêm)