Sập tường tại công trình đang xây, 8 người thương vong

Sập tường tại công trình đang xây, 8 người thương vong (đọc thêm)