video cùng chuyên mục

Sanh cổ “Ngũ long tranh châu” mua từ năm 1996 với giá 100 cây vàng

Thời điểm mua cây với giá 400 triệu đồng, nếu số tiền đó mua đất, đến bây giờ cây sanh cổ phải có giá 50 tỷ đồng, ông Nguyễn Anh Tuấn (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) cho biết.