Sản phẩm máy lọc tảo có tính ứng dụng cao

PGS.TS Đoàn Thị Thái Yên – người hướng dẫn đề tài nhấn mạnh, sản phẩm có tính ứng dụng cao, thân thiện với môi trường. (đọc thêm)