video cùng chuyên mục

Samsung sử dụng ưu điểm đa nhiệm trên Galaxy TabPro để “chê bai” iPad của Apple chỉ có thể sử dụng một ứng dụng trong một thời điểm.

Samsung sử dụng ưu điểm đa nhiệm trên Galaxy TabPro để “chê bai” iPad của Apple chỉ có thể sử dụng một ứng dụng trong một thời điểm.