Samsung giới thiệu: Thế hệ làm điều không thể

Để theo đuổi đam mê, người trẻ cũng phải vượt qua không ít rào cản về thời gian, định kiến xã hội, áp lực gia đình... Thay vì than vãn, trách móc, họ chọn cách hành động để hiện thực hoá điều không thể. Hành động thực tế giúp giới trẻ chạm đến thành công và tự định nghĩa bản thân bằng một danh từ đầy tự hào “Thế hệ làm điều không thể”. (đọc thêm)