Về trang chủ

Samsung đã từng giới thiệu ý tưởng về smartphone có thể gập được từ năm 2013

Ý tưởng về chiếc smartphone với màn hình có thể gập được đã từng được Samsung đưa ra từ cách đây 5 năm
Dân trí
Đang xem
Samsung đã từng giới thiệu ý tưởng về smartphone có thể gập được từ năm 2013
01:42

Samsung đã từng giới thiệu ý tưởng về smartphone có thể gập được từ năm 2013

Mới nhất