Ruột cá nghi có giun ở bên trong bữa ăn của trường nội trú

Clip ghi lại cảnh ruột cá nghi có giun ở bên trong bữa ăn của trường nội trú (đọc thêm)