Ruộng nho bậc thang nhận loại ánh sáng đặc biệt để có mùi vị độc đáo

Lavaux, Thụy Sĩ - nổi tiếng với những vườn nho bậc thang. Qua nhiều thế hệ, những người nấu rượu đã tạo ra những bậc thang trên sườn đồi, xây những bức tường đá để bảo vệ vườn nho của họ.
Mới nhất