Rừng thông hàng chục năm tuổi bốc cháy và cháy lớn cơ sở chăn ga gối nệm

Ngày 20/7, tại khu núi Kim Thái (phường An Tây, thành phố Huế) đã xảy ra một vụ cháy rừng có quy mô lớn gây thiệt hại diện tích rừng trồng của Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong. (đọc thêm)