Rùng mình nhóm thanh niên chạy xe máy lạng lách, tạt đầu xe container

Nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy với tốc độ cao, phóng vọt lên rồi lạng lách và tạt đầu xe container hết sức nguy hiểm.
Mới nhất