Rùng mình khoảnh khắc rắn hổ mang chúa nuốt chửng trăn sau trận “tử chiến”

Trăn thường có kích cỡ lớn hơn rắn, tuy nhiên trong trường hợp dưới đây, một con trăn đã trở thành bữa ăn và bị một con rắn hổ mang chúa cỡ lỡn nuốt chửng sau một trận “tử chiến”. (đọc thêm)