Rùng mình cảnh trăn "khủng" được nhấc lên bằng cần cẩu

Con trăn dài hơn 3 m được các công nhân đang dọn dẹp một phần của rừng nhiệt đới ở Dominica nhấc lên bằng cần cẩu.
Mới nhất