Rùa con vừa nở "chạy đua" ra biển Cù Lao Chàm

Rùa con vừa nở bơi ra biển Cù Lao Chàm (đọc thêm)