Rộn ràng mùa ruốc biển

Ngư dân Quảng Nam trúng mùa ruốc biển (đọc thêm)