“Rợn người” xem đỉa quái vật nuốt chửng con giun lớn bằng cơ thể mình!

Nếu những con đỉa hút máu ở ruộng đã đủ khiến bạn kinh sợ, thì loài đỉa quái vật có khả năng nuốt chửng con mồi lớn bằng cơ thể mình này có lẽ chính là “cơn ác mộng tồi tệ nhất”! (đọc thêm)