Robot làm bánh pizza tại CES 2020

Xem robot tự động chế biến bánh pizza (đọc thêm)