Robot khử khuẩn, phun thuốc thay người

Thay vì phải vác bình phun gần 50 kg để khử khuẩn ở các khu phong tỏa, cách ly, mới đây Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Cần Thơ vừa giới thiệu robot RG150 có thể thay thế sức người.
Mới nhất