video cùng chuyên mục

Robot Atlas cùng khả năng chạy bộ, nhào lộn, giữ thăng bằng hoàn hảo bằng 2 chân

Robot Atlas cùng khả năng chạy bộ, nhào lộn, giữ thăng bằng hoàn hảo bằng 2 chân