Rebecca Black - Friday

Rebecca Black - Friday - một trong những video bị dislike nhiều nhất trên YouTube (đọc thêm)