Rau củ Việt tăng gấp đôi, hàng Trung Quốc lại đứng giá sau mưa bão

Rau củ Việt tăng gấp đôi, hàng Trung Quốc lại đứng giá sau mưa bão (đọc thêm)