Rạng Đông đối mặt với yêu cầu bồi thường của người dân

Người dân Hạ Đình yêu cầu Rạng Đông đền bù 1 tỷ đồng/1 lít máu nhiễm thủy ngân (Nguồn: VTV24) (đọc thêm)