Rada là dự án khởi nghiệp được Ban tổ chức Nhân tài đất Việt đánh giá thành công về tính thực tiễn, ứng dụng và triển vọng

Rada dự án khởi nghiệp (đọc thêm)