Quyết định "bỏ phố" thay đổi cuộc đời người phụ nữ từng nằm liệt giường

Từ một người phụ nữ bệnh tật, nằm liệt giường, Liz Zorab đã trở thành chủ trang trại cung cấp thực phẩm cho 20 gia đình, thành tác giả sách và Youtuber về làm vườn.
Mới nhất