Quốc vương Jordan trực tiếp cầm súng tập trận

Hình ảnh Quốc vương Jordan Abdullah II trực tiếp cầm súng tập trận chống khủng bố đã “gây sốt” sau khi xuất hiện trên các mạng xã hội, Business Insider cho biết.
Mới nhất