Quốc hội thảo luận dự thảo phòng chống tác hại rượu bia

Ngày 23/5, dự thảo phòng chống tác hại rượu bia đã được đưa ra thảo luận tại Quốc hội, tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều ý kiến khác nhau quanh dự luật này. (đọc thêm)