Quốc gia đầu tiên trên thế giới trao quyền công dân cho robot

Ả-rập Xê-út trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp quyền công dân cho một robot có hình dạng giống người thật và mang trí thông minh nhân tạo. (Video: Arab News)
Mới nhất