Quên kéo phanh tay - Hiểm hoạ khó lường

Tài xế muốn giúp cụ bà qua đường, nhưng lại quên kéo phanh tay xe của mình để rồi khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn...
Mới nhất