Quảng Ngãi: Mở đầu kỳ thi lớp 10 với đề Văn nhẹ nhàng

Mở đầu kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Quảng Ngãi với đề Văn nhẹ nhàng (đọc thêm)