Quang Hải đá phạt tuyệt đẹp vào lưới Khánh Hoà

Quang Hải đá phạt tuyệt đẹp vào lưới Khánh Hoà (đọc thêm)