video cùng chuyên mục

Quần thể hang Phật giáo nghìn năm tuổi nằm trên vách đá núi

Khu quần tể với 236 hang động Phật giáo nằm trên những vách đá dọc theo bờ phía bắc của sông. Nơi đây cũng chính là quần thể hang động Phật giáo sớm nhất ở Trung Quốc.