Quan hệ cung - cầu kích thích tăng trưởng Internet Việt Nam

Quan hệ cung cầu tạo ra động lực thúc đẩy cho chúng ta quan tâm và phát triển. Có thể nói, trong lĩnh vực Internet ở Việt Nam, quan hệ cung cầu rất tốt, nó là vòng xoáy tạo ra sự phát triển Internet tại Việt Nam (đọc thêm)